ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2555

โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง

RSS 2.0

การพบปะกับครูที่โรงเรียนวัดดอนยอ 13/6/2556

ในวันที่ 13 ที่ผ่านมา ผมได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก เพื่อแนะนำการใช้ iBooks Author โดยสิ่งที่ได้แนะนำ คือการที่เราสามารถลาก File ของ Microsoft Word มาวางไว้ที่ iBooks Author ทำให้เราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใหม่ อีกทั้งตัว iBooks Author เองจะจัดหน้ากระดาษให้อัตโนมัติ ซึ่งผมคิดว่าครูที่มีเนื้อหาในรูปแบบของ Word อยู่แล้ว จะใช้งานได้ง่ายขึ้น

หลังจากนั้นผมได้พูดคุยกับครูเกี่ยวกับตัวอย่างการสอนของที่ต่างประเทศ และพูดคุยถึงการใช้งานในห้องเรียนให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น หากใครสนใจตัวอย่างการใช้งานในห้องเรียน สามารถเข้าไปดูที่ http://www.apple.com/education/profiles/

วัดดอนยอ

OFF

Categories: Uncategorized

kitproservice


เรื่องล่าสุด