น้องกิต เข้ามาเยี่ยมพวกพี่ชาวดอนยอ มาอัปเดรตข้อมูลในเรื่องของการจัดทำแผนการเรียนรู้ และการสร้าง ibook และได้มาเยี่ยมชมชั้นเรียน iPad

23 Thoughts