คณะครูร.ร.วัดดอนยอให้เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Wiki Server

6 Thoughts
เมื่อวันพุธที่31กรกฎาคม 2556 คณะครูร.ร.วัดดอนยอได้ร่วมอบรมการใช้งานWiki Server ณ ร.ร.อนุบาลองครักษ์ โดยมีน้องกิตติศักดิ์ ผู้ดูแลส่วนภาคกลางมาเป็นวิทยากร ทางคณะครู ร.ร.วัดดอนยอขอขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการพัฒนาการนำสื่อiPadมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณทาง ร.ร.อนุบาลองครักษ์ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงเรียนวัดดอนยอ

10 Thoughts

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวัดดอนยอ ได้มีแขกมาเยี่ยมชมโรงเรียนคือ

โปรเฟสเซอร์วิส และ แอปเปิ้ล ซึ่งมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ iPad ในการเรียนการสอน และแนะนำ Application ที่น่าสนใจ

อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งทางบริษัทได้ทำคลิปไว้ตามลิ้งค์ด้านล่างนะครับ

 

http://youtu.be/vsOr7J9ku0M

Apple Thailand ได้เข้าทำการเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการ iPad

6 Thoughts

Apple Thailand ได้เข้าทำการเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการ iPad ณ โรงเรียนวัดดอนยอ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

 

บรรยากาศการจัดนิทรรศการการนำ iPad สู่ห้องเรียน เนื่องในงานยอดผลงานลานแลกเปลี่ยน ณ วัดประสิทธิเวช จัดโดย สพป.นครนายก

14 Thoughts