บรรยากาศการพบปะคณะครูที่ ร.ร.วัดดอนยอ

10 Thoughts

ในวันที่ 13 ที่ผ่านมา ผมได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก เพื่อแนะนำการใช้ iBooks Author โดยสิ่งที่ได้แนะนำ คือการที่เราสามารถลาก File ของ Microsoft Word มาวางไว้ที่ iBooks Author ทำให้เราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใหม่ อีกทั้งตัว iBooks Author เองจะจัดหน้ากระดาษให้อัตโนมัติ ซึ่งผมคิดว่าครูที่มีเนื้อหาในรูปแบบของ Word อยู่แล้ว จะใช้งานได้ง่ายขึ้น

หลังจากนั้นผมได้พูดคุยกับครูเกี่ยวกับตัวอย่างการสอนของที่ต่างประเทศ และพูดคุยถึงการใช้งานในห้องเรียนให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น หากใครสนใจตัวอย่างการใช้งานในห้องเรียน สามารถเข้าไปดูที่ http://www.apple.com/education/profiles/

วัดดอนยอ

สวัสดีชาวโลก- -‘

3 Thoughts

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส