ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2555

โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง

RSS 2.0

ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นำเสนอผลงาน

นักเรียนนำเสนอผลงานการสืบค้นเรื่อง ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาคอมพิวเตอร์

 

20150113_09250720150113_09365220150113_092835

Read more

ผลงานนักเรียน แนะนำตัวเอง ใช้ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

แนะนำตัวเอง
IMG_1452

IMG_1759

IMG_1973

IMG_5688

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง How to make sandwiches

http://www.youtube.com/watch?v=-c1sBwebXdo

Read more

งาน"แก้วิกฤติ.. ด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง"และเปิดบ้านวิชาการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

image image image image imageimage

 

imageimage

 

Read more

วีดีโอ นำเสนอ iClassroom อนุบาลลำปาง

นำเสนอ iClassroom โรงเรียนอนุบาลลำปาง ณ โรงแรมทองธารา  กรุงเทพมหานคร

Read more

นำเสนอผลการดำเนินงาน ห้องเรียน iClassRoom

https://www.youtube.com/watch?v=MNDge14CfgA

 

aa1

Read more

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ [Photosynthesis] แบบทดสอบความเข้าใจ

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ [Photosynthesis] แบบทดสอบความเข้าใจ

ชมวิดีโอ

http://www.youtube.com/watch?v=nJNWBnnwSQk

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ [Photosynthesis] แบบทดสอบความเข้าใจ

การบูรณาการห้องเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง

โดย คุณครูอารีรัตน์  ชูเส้ง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

 

Screen Shot 2556-11-23 at 9.58.19 AM Screen Shot 2556-11-23 at 9.57.53 AM  Screen Shot 2556-11-23 at 9.58.02 AM Screen Shot 2556-11-23 at 9.58.10 AM Screen Shot 2556-11-23 at 9.58.32 AM Screen Shot 2556-11-23 at 9.58.40 AM

เครื่องมือ

  • Screen Shot 2556-11-23 at 11.18.13 AMEducreations Interactive Whiteboard

เนื้อหาของรายวิชา

  • การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photo Synthesis)  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นกระบวนการที่พืชและสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนพลังงานแสงให้มาอยู่ในรูปของพลังงานเคมีที่อยู่ในโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่สร้างขึ้น พลังงานที่อยู่ในโมเลกุลสารอินทรีย์นี้ ถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิตของพืชและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลก กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้อาจถือได้ว่าเป็นเพียงกระบวนการเดียวของพืชและสิ่งมีชีวิตที่สามารถดึงพลังงานจากดวงอาทิตย์ให้เข้ามาหมุนเวียนในโลก

กิจกรรม

  • ให้นักเรียนฟังคำอธิบายจากคุณครู โดยอธิบายเนื้อหาจาก A Life Cycle App on iPad
  • ให้นักเรียนตอบคำถามจากคุณครูสอดแทรกระหว่างชมเนื้อหากระบวนการสังเคราะห์แสง
  • ให้นักเรียนฝึกสร้างกระบวนการ ทบทวนบทเรียน เพิ่มความเข้าใจของกระบวนการ ด้วยการวาดภาพการสังเคราะห์แสงในโปรแกรม Educreations Interactive Whiteboard บน iPad
  • ให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองผ่าน iPad connect to AppleTV Present on Projector

Read more

การนำเสนอผลงานเรื่องเรขาคณิตด้วยipad

http://www.youtube.com/watch?v=n-tX9_EZ9gI

Read more

แนะนำโรงเรียน

ป้าย2

Read more

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

http://youtu.be/02PDNSOiZkA

Read more


เรื่องล่าสุด