ก.พ. 22

งาน”แก้วิกฤติ.. ด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง”และเปิดบ้านวิชาการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

image image image image imageimage

 

imageimage

 

ก.ย. 23

คณะครูโรงเรียนห้วยยอด อบรมการสร้าง iBook สื่อหนังสืออิเลคทรอนิกส์ บน IPad

   IMG_3732 IMG_3724

IMG_3725

DSC_0105

 

คณะครูที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ IPad โรงเรียนห้วยยอด 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอักฤษ เข้าร่วมอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ IBook ในวันที่ 18 – 19 กันยายน 2556

ก.ย. 17

บรรยากาศการเยี่ยมโรงเรียนของ สพฐ

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมโรงเรียนของ สพฐ และทีมงาน โดยมีการพูดคุยกับครูผู้สอน

DSC_0086 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105

ก.ย. 13

บรรยากาศ “ห้วยยอด จุงเบย”

บรรยากาศการเรียนการสอน” ห้วยยอด จุงเบย”

โดยทีมงานจาก บริษัท มาดูเเลระบบและการใช้งาน

IMG_2029 IMG_2030 IMG_2031

ก.ย. 13

สพฐ.เยี่ยมห้องเรียน Ipad โรงเรียนห้วยยอด

นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดนำเสนอผลงานการเรียนรู้ นวัตกรรมระบบ IOS Ipad

สพฐ.เยี่ยมนักเรียน

IMG_3581 IMG_3576 IMG_3582 IMG_3584 IMG_3583

ส.ค. 22

นักเรียนนำเสนอผลงานเรื่อง หรม.และครน.

image image image

ส.ค. 22

Food and nutrition

imageimageimageimageimageimageimageimage

 

ส.ค. 22

สารและการจำแนก

image

image

image

ส.ค. 01

คณะเจ้าหน้าที่บริษัท apple เยี่ยมโรงเรียน

image

พ.ค. 29

การจัดการเรียนการสอน

image image imageยินดีต้อนรับสู่ชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส