Monthly Archive: กันยายน 2013

ก.ย. 23

คณะครูโรงเรียนห้วยยอด อบรมการสร้าง iBook สื่อหนังสืออิเลคทรอนิกส์ บน IPad

IMG_3724

       คณะครูที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ผ่านสื่อนวัตก …

Continue reading »

ก.ย. 17

บรรยากาศการเยี่ยมโรงเรียนของ สพฐ

DSC_0086

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมโรงเรียนของ สพฐ และทีมงาน โดยมีการพ …

Continue reading »

ก.ย. 13

บรรยากาศ “ห้วยยอด จุงเบย”

IMG_2010

บรรยากาศการเรียนการสอน” ห้วยยอด จุงเบย” โดย …

Continue reading »

ก.ย. 13

สพฐ.เยี่ยมห้องเรียน Ipad โรงเรียนห้วยยอด

IMG_3577

นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดนำเสนอผลงานการเรียนรู้ นวัตกรรมร …

Continue reading »