«

ส.ค. 19

นำเสนอผลงาน

นักเรียนนำเสนอผลงานการสืบค้นเรื่อง ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาคอมพิวเตอร์

 

20150113_09250720150113_09365220150113_092835