Monthly Archive: มกราคม 2013

ม.ค. 30

อบรมการใช้ iPad ให้กับคณะครูครั้งที่ 2

IMG_0835

  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้จัดอบรมแนะนำการใ …

Continue reading »

ม.ค. 22

อบรมการใช้ iPad ให้กับคณะครูครั้งที่ 1

IMG_0296

  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้จัดอบรมแนะนำการใช้ Ip …

Continue reading »