»

ม.ค. 22

อบรมการใช้ iPad ให้กับคณะครูครั้งที่ 1

IMG_0296IMG_0311 IMG_0305

IMG_0300IMG_0304IMG_0297

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้จัดอบรมแนะนำการใช้ Ipad เบื้องต้น
ให้กับคณะครูทุุกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ
ในวันที่ 22 มกราคม 2556 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน