«

»

ต.ค. 03

โรงเรียนสารภีพิทยาคม ศึกษาดูงานด้าน ICT

DSC_2283 DSC_2361 DSC_2364

คณะครู และนักเรียน แผนการเรียน Gifted student program (GSP) โรงเรียนสารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่
เข้าศึกษาดูงานด้าน ICT ของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม วันที่ 2 ตุลาคม 2557