«

»

ม.ค. 30

อบรมการใช้ iPad ให้กับคณะครูครั้งที่ 2

 

IMG_0835 IMG_0879 IMG_0876 IMG_0859 IMG_0844 IMG_0836

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้จัดอบรมแนะนำการใช้ Ipad เบื้องต้น
ให้กับคณะครูทุุกกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย
สุขศึกษาและศิลปะ

ในวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน