«

»

ก.พ. 19

สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้กลุ่มครูผู้ใช้ iPad

IMG_2035 IMG_2036 IMG_2038 IMG_2039IMG_2037

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มครูผู้ใช้ iPad ในการเรียนการสอน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2556 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน