«

»

ก.พ. 22

นักเรียนเริ่มใช้ iPad ในการเรียนการสอน

IMG_2221 IMG_2222 IMG_2223 IMG_2229 IMG_2232 IMG_2233

นักเรียนเริ่มใช้ iPad ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555