ก.ย. 04

การนำเสอนงานเรื่องสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์

นำเสนองานเรื่องสัตว์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยโปรแกรม key note ใน iPad ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาพมืดและสั่นนะครับเพราะบันทึกด้วยกล้องคอมแพ็คเล็กๆ คุณภาพที่ได้เลยต่ำ

ก.ย. 04

การนำเสนองานผ่าน Key note ของนักเรียนชั้น ป.4

เป็นการนำเสนองานในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องอาชีพ ด้วยโปรแกรม key note ใน iPad ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ก.ย. 02

ผู้อำนวยการเข้านิเทศติดตามการใช้ iPad ในการเรียนการสอน

นายศรศักดิ์ หล่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโกสุมฯ เข้านิเทศติดตามการใช้ iPad ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบปะให้กำลังใจครูผู้สอนและนักเรียน

1 2 3

ก.ย. 02

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน iPad รายวิชาภาษาอังกฤษ

เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน iPad รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยคุณครูเกษณีพร สีแข่ไตร รายละเอียด คลิก กิจกรรมการเรียนรู้ ipad – E

ส.ค. 29

อุ่นเครื่องก่อนเรียน กระตุ้นให้อยากเรียน

กระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน เปิดสมองเปิดอารมณ์ก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้

ww2

 

 

ww1

ส.ค. 29

การใช้ App math tables ประกอบกิจกรรม Play and Learn

ครูทำหน้าที่แนะนำ app เบื้องต้น บอกจุดประสงค์การเรียนผ่านเกมส์ แล้วให้นักเรียนฝึกเล่น ก่อนแข่งขันจริงนักเรียนเกิดความสนุกในการเรียน และอยากเรียน………..ทั้งๆที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่แสนน่าเบื่อ

re3

 

re2

 

re1

ส.ค. 28

กิจกรรม Play and Learn By iPad

กิจกรรม Play and Learn วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4 ด้วย App Math Tables บน iPad เป็นเกมส์การแข่งขันที่สนุกสาน ผู้เรียนได้เล่นพร้อมกับเรียนรู้อย่างมีความสุข

ส.ค. 28

การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม key note

นักเรียนสนุกสนานมากกับการนำเสนองาน ผ่าน iPAD ขึ้นจอ LCD Projector เป็นการประยุกต์จัดกิจกรรมแบบ เพื่อน สอนเพื่อน

ส.ค. 28

ผลงานนักเรียน ผังความคิดเรื่องสัตว์

ผังความคิด (mind map) เรื่อง สัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สร้างสรรค์ด้วย App popplet lite

work2

ส.ค. 28

ผลงานนักเรียน ผังความคิดเรื่องพืช

ผังความคิด (mind map) เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สร้างสรรค์ด้วย App popplet lite

work1

Older posts «