[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ [Photosynthesis] แบบทดสอบความเข้าใจ

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนว …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ [Photosynthesis]

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนว …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การนำเสนองานด้วย Keynote – 2

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนว …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบกริยา3ช่อง

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนว …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Irregular-Verbs

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนว …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การนำเสนองานด้วย Keynote

OFF

ชมวิดีโอ [ห้องเรียน iClassroomPW] การเรี …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ [EmojiGeo Game] การนำเข้าสู่บทเรียน

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนว …Continue reading →

สพฐ ติดตามประเมินผล โรงเรียนนำร่องการใช้งาน iPad ในการเรียนการสอน

OFF

สพฐ ติดตามประเมินผล โรงเรียนนำร่องการใช้ …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ [Emotions Vocabulary]

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนว …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหา What’s Tangram

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW]  การเรียนการสอน …Continue reading →

1 2