พฤศจิกายน, 2013

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ [Photosynthesis] แบบทดสอบความเข้าใจ

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนว …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ [Photosynthesis]

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนว …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การนำเสนองานด้วย Keynote – 2

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนว …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบกริยา3ช่อง

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนว …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Irregular-Verbs

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนว …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การนำเสนองานด้วย Keynote

OFF

ชมวิดีโอ [ห้องเรียน iClassroomPW] การเรี …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ [EmojiGeo Game] การนำเข้าสู่บทเรียน

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนว …Continue reading →