กันยายน, 2013

สพฐ ติดตามประเมินผล โรงเรียนนำร่องการใช้งาน iPad ในการเรียนการสอน

OFF

สพฐ ติดตามประเมินผล โรงเรียนนำร่องการใช้ …Continue reading →

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ [Emotions Vocabulary]

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนว …Continue reading →