ธ.ค. 02

วีดีโอ นำเสนอ iClassroom อนุบาลลำปาง

นำเสนอ iClassroom โรงเรียนอนุบาลลำปาง ณ โรงแรมทองธารา  กรุงเทพมหานคร

พ.ย. 28

วีดีโอ เสวนา iClassroom

iClassroom โดย ครููอานนท์ สายคำฟู  ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

พ.ย. 23

วีดีโอ นำเสนอโครงงานธูปหอม

วีดีโอ  นำเสนอโครงงานธูปหอม

image

พ.ย. 23

วีดีโอ กิจกรรมการเรียนการสอน ipad

วีดีโอ กิจกรรมการเรียนการสอน ipad

002

พ.ย. 23

วีดีโอ การสอนคณิตศาสตร์อนุบาลลำปาง

วีดีโอ การสอนคณิตศาสตร์อนุบาลลำปาง

001

พ.ย. 23

วีดีโอ นำเสนอโครงงานเทียนหอม

วีดีโอ นำเสนอโครงงานเทียนหอม

DSC000271

พ.ย. 23

วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษ

วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษอนุบาลลำปาง

หนูถนัด app  Pages ค่ะ

หนูถนัด app Pages ค่ะ

ก.ย. 11

สพฐ.เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน ipad

001

002

003

004

005

ก.ย. 11

ผลงานนักเรียน

image

ก.ย. 11

ผลงานนักเรียน

image

Older posts «