พ.ย. 22

แนะนำโรงเรียน

ป้าย2

พ.ย. 22

กราบขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

IMG_5522 IMG_5516 IMG_5517 IMG_5518 IMG_5519 IMG_5520 IMG_5521

พ.ย. 22

นางสาวพรประภา จันทร์ตาวงศ์ ครู ครูผู้สอนสาระภาษาอังกฤษ

po

พ.ย. 22

นางนงคราญ ยอดวีระพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์

มาส

พ.ย. 22

นายสวัสดิ์ มหาวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์

sw

พ.ย. 22

นางดาวเรือง คชพรม ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ดูแลระบบ

ดาว

พ.ย. 22

นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

Untitled-2

พ.ย. 22

แนะนำโรงเรียน

ป้าย2

พ.ย. 22

บุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ป้าย1

พ.ย. 22

เตรียมเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บอร์ดok

Older posts «