«

Link

กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้จัดทำ iBook ข้อสอบ O-NET ขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มาทดสอบความรู้ในรายวิชา  ทางคณะผู้ดูแลโครงการของโรงเรียนกัลยาณวัตร  จึงเห็นว่าควรที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้  ได้ดาวโหลดไปใช้ด้วยกัน  หากมีข้อผิดพลาดในหนังสือ  ขอความอนุเคราะห์จากท่านที่ได้ดาวโหลดศึกษา  กรุณาส่ง Feedback กลับมาทางเราด้วย  พวกเรายินดีแก้ไขและรับคำติชมครับ  🙂

สามารถคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวโหลด

Screen Shot 2556-08-22 at 8.14.54 AM

>>Click <<                           >>Click <<                            >>Click <<                          >>Click <<

หมายเหตุ : ข้อสอบชุดละ 10 ข้อนะครับ