ม.ค. 23

ผลงานนักเรียน แนะนำตัวเอง ใช้ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

แนะนำตัวเอง
IMG_1452

IMG_1759

IMG_1973

IMG_5688

ม.ค. 23

ผลงานนักเรียน แนะนำตัวเอง ใช้ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

เกี่ยวกับครอบครัว
IMG_1760

IMG_1972

ม.ค. 23

ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ ใช้ app popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ มาตราวัดความยาวไทยเทียบเมตริก
IMG_1395

IMG_1398

IMG_1401

ม.ค. 23

ผลงานนักเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ ใช้ app Pages โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_1502

ม.ค. 22

ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

ระยะห่างระหว่างเส้นตรง
IMG_1970

IMG_1971

IMG_1969

ม.ค. 22

ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

เรื่อง รูปทรงเรขาคณิต

IMG_3449

IMG_3450

IMG_3451

IMG_3452

IMG_3453

IMG_3454

IMG_3455

IMG_3456

IMG_3457

IMG_3458

IMG_3459

IMG_3460

IMG_3461

IMG_3462

IMG_3463

IMG_3464

IMG_3465

IMG_3466

IMG_3467

IMG_3468

IMG_3469

IMG_3470

ม.ค. 22

ผลงานนักเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ app -Explan Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

What can i see at school

IMG_2903

IMG_2904

IMG_2905

IMG_2906

IMG_2907

IMG_2908

IMG_2909

IMG_2910

IMG_2911

IMG_2912

ม.ค. 15

วีดีโอแนะนำอาคารเรียนโดยนักเรียน โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

ม.ค. 15

ผลงานนักเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์ โดยใช้ App Popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_3019[1]

ม.ค. 15

ผลงานนักเรียน โดยการ บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยใช้ App Popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_3377[1]

IMG_3376[1]

Older posts «