ม.ค. 15

ผลงานนักเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้ App Popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_3325[1]

ม.ค. 15

ผลงานนักเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษ โดยใช้ App Popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_3294[1]

IMG_3274[1]

IMG_3273[1]

ม.ค. 14

ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) การนำเสนองานระยะห่างระหว่างเส้นตรง

ม.ค. 14

แนะนำศูนย์อาเซียนและอุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

ม.ค. 14

งานนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ app Popplet lite

งาน สัตว์ป่าสงวน และ สัตว์ป่าคุ้มครองIMG_3629[1]

IMG_3854[1]

ก.ย. 02

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.5

แผนจัดการเรียนรู้อังกฤษ

ก.ย. 02

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5

แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ส.ค. 22

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน

การนำเสนองาน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 และ โรงเรียนบ้านปงสนุก ในงานนิทรรศการอาเซียน DSC07822 DSC07824 DSC07852 DSC07853 DSC07855 DSC07922 DSC08672 DSC08689 DSC08695 DSC08698 IMG_0712 IMG_0731

ส.ค. 22

การนำเสนองานของนักเรียน

IMG_1083 IMG_1084 IMG_1086 IMG_1089 IMG_1090 IMG_1091 IMG_1092 IMG_1093 IMG_1094 IMG_1095 IMG_1098 IMG_1099 IMG_1105

ส.ค. 22

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดย คุณครูนภัสสนันท์  ทิลาวงค์ ( ครูท่านเดิม) ปัจจุบันสอนโดย คุณครูสมาพร   กันอิน DSC07282 DSC07283 DSC07284 DSC07285 DSC07286 DSC07793 DSC07796 DSC07797 DSC07801 DSC07802 DSC07803 DSC07804 DSC07805 DSC07806 DSC07816 DSC07817 DSC07819

Older posts «

» Newer posts