ก.ย. 03

นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วย Application Explain Everyting วิชาคณิตศาสตร์

http://www.youtube.com/watch?v=ASHfbOhS9EA

นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วย Application Explain Everyting
ในวิชาฝึกพิมพ์ดีดของวิชาคณิตศาสตร์
ของเด็กหญิงมัชฌิมา จันทร์ศรี นักเรียนชั้นม.1/1

ก.ย. 03

นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วย Application Explain Everyting วิชาคอมพิวเตอร์

http://www.youtube.com/watch?v=Rqz9QJFCEjo

นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วย Application Explain Everyting
ในวิชาฝึกพิมพ์ดีดของวิชาคอมพิวเตอร์
ของเด็กหญิงมัชฌิมา จันทร์ศรี นักเรียนชั้นม.1/1

ก.ย. 03

วิดีโอการสอนการใช้แอปพลิเคชั่น Explain Everyting

http://www.youtube.com/watch?v=A6zRKxJMCYg

วิดีโอการสอนการใช้แอปพลิเคชั่น Explain Everyting
ครูสกุณี  นิยม

ก.ย. 02

ตัวอย่างผลงานนักเรียนชั้น ม.1

ตัวอย่างผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การใช้ App imovie จัดทำวีดีทัศน์แนะนำสถานที่ในโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

http://www.youtube.com/watch?v=LUZ1OVQoFI8

ผลงานโดย ด.ญ.มัชฌิมา จันทร์ศรี นักเรียนชั้น ม.1/1

ก.ย. 02

นักเรียนใช้ Explain Everything ในวิชาวิทยาศาสตร์

1173815_401831663251612_1102558018_n1236926_401831759918269_24059124_n1185898_401831729918272_798962748_n1176158_401831966584915_28109851_n1175678_401831643251614_1489162724_n1173898_401831699918275_433981891_n

นักเรียนใช้แอปพลิเคชั่น Explain Everying ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
โดยบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอ

 

ก.ย. 02

ผลงานการใช้ Application BigMind #2

รูปภาพ

ส.ค. 30

ผลงานการใช้ Application BigMind #1

image3

ส.ค. 30

ผลงาน iMovie English แนะนำคำศัพท์

http://www.youtube.com/watch?v=DkXR-5SktjA

ส.ค. 28

ผลงานการใช้ Page สรุปขั้นตอนการใช้งาน App iMovie

28-8-2556 16-21-38

คลิกลิงค์ผลงาน
ผลงานการใช้ Page สรุปขั้นตอนการใช้งาน App iMovie
ของเด็กหญิงสุกัญญา แยช่อกู่ ม.2/1
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ส.ค. 28

นักเรียนทำ MindMap โดยใช้ Application Bigmind

559211_4850144025232_1340475335_n 1001926_4850146225287_827695547_n 1003210_4850146305289_96065137_n 1150168_4850143865228_442099138_n 1150168_4850143945230_1645924152_n 1184998_4850143905229_1566729717_n 1233319_4850143985231_381947149_n 1235323_4850146265288_1308241158_n

นักเรียนทำ MindMap โดยใช้ Application Bigmind ในวิชาคอมพิวเตอร์

Older posts «

» Newer posts