«

»

ก.ย. 03

อบรมการใช้ iBook

IMG_6696 IMG_6697 IMG_6698 IMG_6727 IMG_6728 IMG_6732

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้จัดการอบรมการใช้ application iBook เพื่อสร้าง eBook
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม