«

»

ส.ค. 28

นักเรียนทำ MindMap โดยใช้ Application Bigmind

559211_4850144025232_1340475335_n 1001926_4850146225287_827695547_n 1003210_4850146305289_96065137_n 1150168_4850143865228_442099138_n 1150168_4850143945230_1645924152_n 1184998_4850143905229_1566729717_n 1233319_4850143985231_381947149_n 1235323_4850146265288_1308241158_n

นักเรียนทำ MindMap โดยใช้ Application Bigmind ในวิชาคอมพิวเตอร์