«

»

ส.ค. 14

วิดีโอการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Application Notability

วิดีโอการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Application Notability

http://www.youtube.com/watch?v=IhyKYIU0OCg

โดยครูสมเพ็ชร  หาญแก้ว
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม