«

»

ส.ค. 06

อบรมการทำวีดีโอ เพื่อทำวีดีโอชุมชน

IMG_5485 IMG_5489 IMG_5492 IMG_5494 IMG_5498 IMG_5499

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้จัดการอบรมเทคนิคการถ่ายทำวีดีโอ เพื่อทำเป็นวีดีโอชุมชน
ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม