«

»

ก.พ. 18

ศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

DSC_1462 DSC_1461  DSC_1459

นักเรียนใช้แอปพลิเคชั่น Nobility ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดย บอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ