«

»

ก.ค. 19

โครงการอบรมการใช้ iPad สำหรับผู้ปกครองนักเรียน รอบ 2

IMG_4991 IMG_4993 IMG_4994 IMG_4998 IMG_5001 IMG_5005 IMG_5008 IMG_5019

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้จัด “โครงการอบรม การใช้ Ipad สำหรับผู้ปกครองนักเรียน รอบ 2″
 สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สามารถเข้าร่วม “โครงการอบรม การใช้ Ipad สำหรับผู้ปกครองนักเรียน”
ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม