«

»

ก.ค. 31

จัดนิทรรศการแสดงผลงาน Lab School Symposium 2013 ภาคเหนือ

558550_4822067883346_60295090_n 579037_4822069083376_200067977_n 1150980_4822074563513_1611742392_n  1174960_4822079563638_1173179137_n 1175375_4822074003499_1913947113_n 1236220_4822074203504_143839329_nIMG_19421174826_4822080163653_2042442430_nIMG_1957

รงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยนำ Tablet เพื่อการเรียนรู้ ไปเผยแพร่

ในงาน (Lab School Symposium 2013)
ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 -2 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่