Pragasiya

Author's details

Date registered: กรกฎาคม 7, 2013

Latest posts

  1. ตารางการใช้ห้องเรียน IPAD — กันยายน 10, 2013
  2. อบรมพื้นฐานการใช้ IPAD สำหรับครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา — สิงหาคม 26, 2013
  3. สายงานบริหารจัดการเรียนรู้ ห้องเรียน IPAD โรงเรียนแวงน้อยศึกษา — สิงหาคม 26, 2013

Author's posts listings

ก.ย. 10

ตารางการใช้ห้องเรียน IPAD

ตารางการใช้ห้องเรียน IPAD

ตารางการใช้ห้องเรียน  iClassroom  โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  …

Continue reading »

ส.ค. 26

อบรมพื้นฐานการใช้ IPAD สำหรับครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

IMG_1785

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  นำโดยท่านผู้อำนวยการภูวดล  หมื่นส …

Continue reading »

ส.ค. 26

สายงานบริหารจัดการเรียนรู้ ห้องเรียน IPAD โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

ipadroom

สายงานการบริหารห้องเรียนโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลัก …

Continue reading »