«

»

พ.ย. 24

Family Words

ผลงานของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอนโดยคุณครูดวงเนตร  ใจชัยภูมิ  ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ในเรื่องของ  คำศัพท์ที่ใช้ในครอบครัว  โดยให้นักเรียนออกมานำเสนอสิ่งที่ตนเองค้นคว้าที่หน้าชั้นเรียน

 

IMG_0552 IMG_0553 IMG_0554 IMG_0555 IMG_0556 IMG_0557 IMG_0561 IMG_0562 IMG_0563