«

»

ก.ย. 23

English is Fun


 

วิชาภาษาอังกฤษท่ี่นักเรียนว่ายาก   คุณครูดวงเนตร  ใจชัยภูมิ  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นเรื่องง่าย ๆ  โดยการสอนในห้องเรียน  ให้นักเรียนดูตัวอย่างและฟังเสียงจากเจ้าของภาษาโดยใช้เครื่อง IPAD  และให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการออกเสียงสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ  โดยใช้เครื่อง IPAD บึนทึกภาพเคลื่อนไหวและมานำเสนอหน้าชั้นเรียน  …. เรียนแบบนี้นักเรียนชอบมา๊กมาก  เลยค๊าาาาา …..สิบอกให้

 IMG_7494