«

»

ต.ค. 02

Welcome To iClassroom Waengnoi School

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  ขอต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผล ห้องเรียน iClassroom  ตามโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง ด้วยความยินดียิ่ง  นำโดยท่านอาจารย์จุฑามาศ ชีวิตโสภณ  ตัวเทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อาจารย์พัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 25  นายปิยชาญ ตาลอำไพ ผู้ประสานงานระดับภาคอิสานและทีมงานทุกท่าน     ในวันที่  23  กันยายน  2556 ที่ผ่านมา

 

IMG_1390

IMG_1210IMG_1309

IMG_1303IMG_1235

IMG_1263IMG_1232

IMG_1389

1 comment

  1. sumrit pornsuwan

    เป็นโครงการที่ดี ทำให้นักเรียนได้รับสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับการเรียน
    ขอบคุณครับ

Comments have been disabled.