«

»

พ.ย. 24

Mind Maps วิชาวิทยาศาสตร์

ผลงานของนักเรียนในเรื่องของการนำเสนอแผนผังความคิดของนักเรียน  ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอนโดยคุณครูสายสุวรรณ  คำศรีแก้ว  นอกจากผู้เรียนได้แสดงความเห็นผ่านผังความคิดนี้แล้วยังได้ความสามัคคีของการทำงานเป็นกลุ่มด้วยนะจ๊ะ…

IMG_0893 IMG_0897 IMG_0898 IMG_0903 IMG_0904 IMG_1397 IMG_1398 IMG_1399 IMG_1400 IMG_1401 IMG_1402 IMG_1403 IMG_1404 IMG_1405 IMG_1406 IMG_1407 IMG_1408 IMG_1409