«

»

ก.ย. 25

iBooks : เลขยกกำลัง

หนังสือประกอบการเรียนในเรื่องของเลขยกกำลัง  รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยคุณครูธวัชชัย  ลาภไธสง  ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน  สามารถดูเนื้อหาประกอบการเรียนรวมทั้งสามารถนำไปทบทวนความรู้นอกห้องเรียนได้ด้วย…จ้า

 

IMG_0374

ตัวอย่างหนังสือ

IMG_0375 IMG_0376 IMG_0377 IMG_0378 IMG_0379 IMG_0380