«

»

ก.ย. 25

iBooks : สนุกกับวงเวียน

ผู้เรียนอาจจะรู้สึกยากกับการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์  ในเรื่องของการสร้างส่วยของเส้นตรง  การสร้างมุม  การสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยใช้เครื่องมือวงเวียน   คุณครูธวัชชัย  ลาภไธสง  จึงได้สร้างหนังสือ iBooks ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในเรื่อง สนุกกับวงเวียน   เพื่อให้นักเรียนศึกษาและใช้วงเวียนในการสร้างงานที่กำหนดให้  ด้วยความสนุกและได้ความรู้……นะจ๊ะ

 

IMG_0383

ตัวอย่างหนังสือ

IMG_0384 IMG_0385 IMG_0386 IMG_0387 IMG_0388