«

»

ก.ย. 20

เจ้าหน้าที่จาก Apple ตรวจเยี่ยมห้องเรียน iClassroom

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  ขอต้อนรับทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ที่ได้เดินทางมาติดตามให้ความรู้และคำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้งานห้อนเรียน iClassroom  ตามโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง ของนำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน


IMG_8812
IMG_8807 IMG_8799 IMG_8793 IMG_8788 IMG_8809

IMG_8857 IMG_8849