«

ก.ย. 04

การนำเสอนงานเรื่องสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์

นำเสนองานเรื่องสัตว์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยโปรแกรม key note ใน iPad ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาพมืดและสั่นนะครับเพราะบันทึกด้วยกล้องคอมแพ็คเล็กๆ คุณภาพที่ได้เลยต่ำ