«

»

ก.ย. 04

การนำเสนองานผ่าน Key note ของนักเรียนชั้น ป.4

เป็นการนำเสนองานในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องอาชีพ ด้วยโปรแกรม key note ใน iPad ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4