«

»

ก.ย. 02

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน iPad รายวิชาภาษาอังกฤษ

เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน iPad รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยคุณครูเกษณีพร สีแข่ไตร รายละเอียด คลิก กิจกรรมการเรียนรู้ ipad – E