«

»

ส.ค. 29

อุ่นเครื่องก่อนเรียน กระตุ้นให้อยากเรียน

กระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน เปิดสมองเปิดอารมณ์ก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้

ww2

 

 

ww1