«

»

ส.ค. 29

การใช้ App math tables ประกอบกิจกรรม Play and Learn

ครูทำหน้าที่แนะนำ app เบื้องต้น บอกจุดประสงค์การเรียนผ่านเกมส์ แล้วให้นักเรียนฝึกเล่น ก่อนแข่งขันจริงนักเรียนเกิดความสนุกในการเรียน และอยากเรียน………..ทั้งๆที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่แสนน่าเบื่อ

re3

 

re2

 

re1