«

»

ส.ค. 28

กิจกรรม Play and Learn By iPad

กิจกรรม Play and Learn วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4 ด้วย App Math Tables บน iPad เป็นเกมส์การแข่งขันที่สนุกสาน ผู้เรียนได้เล่นพร้อมกับเรียนรู้อย่างมีความสุข