«

»

ส.ค. 28

การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม key note

นักเรียนสนุกสนานมากกับการนำเสนองาน ผ่าน iPAD ขึ้นจอ LCD Projector เป็นการประยุกต์จัดกิจกรรมแบบ เพื่อน สอนเพื่อน