[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การนำเสนองานด้วย Keynote – 2

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การนำเสนองานด้วย Keynote – 2

ชมวิดีโอ

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การนำเสนองานด้วย Keynote – 2

การบูรณาการห้องเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง

โดย คุณครูนงค์นุช  ภูมี  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

Screen Shot 2556-11-21 at 5.53.40 PM Screen Shot 2556-11-21 at 5.53.47 PM Screen Shot 2556-11-21 at 5.54.02 PM Screen Shot 2556-11-21 at 5.54.10 PM

 

เครื่องมือ

  • keynote Keynote

เนื้อหาของรายวิชา

  • เพิ่มทักษะกระบวนการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

กิจกรรม

  • ให้นักเรียนฝึกนำเสนอผลงาน กล้าแสดงออก พร้อมสร้างผลงานด้วยตนเอง ผ่านสื่อบน iPad

iPad App : https://itunes.apple.com/en/app/keynote/id361285480

 

This post was written by , posted on พฤศจิกายน 21, 2013 วันพฤหัส at 10:55 am

Comments are currently closed.