Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

ต.ค. 25

คณะผู้บริหาร สพฐ. และ ศึกษานิเทศน์ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

คณะผู้บริหาร สพฐ. และ ศึกษานิเทศน์ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ก.ย. 06

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

ก.ย. 06

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

ก.ย. 06

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

ก.ย. 06

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

ส.ค. 23

ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าชม บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียน

DSC_0332_resize

ส.ค. 23

บรรยากาศการเรียน โรงเรียนเชียงแสน

บรรยากาศการเรียน

พ.ค. 29

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ นี่เป็นเรื่องแรกข …

Continue reading »