Csws

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 29, 2013

Latest posts

  1. คณะผู้บริหาร สพฐ. และ ศึกษานิเทศน์ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม — ตุลาคม 25, 2013
  2. บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์ — กันยายน 6, 2013
  3. บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์ — กันยายน 6, 2013
  4. บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์ — กันยายน 6, 2013
  5. บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์ — กันยายน 6, 2013

Author's posts listings

ต.ค. 25

คณะผู้บริหาร สพฐ. และ ศึกษานิเทศน์ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

คณะผู้บริหาร สพฐ. และ ศึกษานิเทศน์ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ก.ย. 06

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

ก.ย. 06

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

ก.ย. 06

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

ก.ย. 06

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

ส.ค. 23

แผนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง Things    รายวิชา  …

Continue reading »

ส.ค. 23

ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าชม บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียน

DSC_0332_resize

ส.ค. 23

บรรยากาศการเรียน โรงเรียนเชียงแสน

บรรยากาศการเรียน

พ.ค. 29

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ นี่เป็นเรื่องแรกข …

Continue reading »