«

»

ก.ย. 02

สื่อการสอน ibook โดยครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

สื่อการสอน ibook ที่ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยนายชัยวิชิต  นามมุง

photo